blad                Tecvent A/S                       Afbalancering

          Produkter                         Service                        Tjenesteydelse    

 

 

 

                                                                                    TECVENT tilbyder at udføre afbalancerings opgaver på stedet af maskiner inden for industrisektoren.

                                                                                    Afbalancering kan foretages på alle typer af maskiner f.eks. ventilatorer, centrifuger, pumper etc.

 

                                                                                    Hvilke fordele kan opnås ved at foretage afbalanceringen på stedet?

 

                                                                                   BD21295_Havarier kan undgås, hvorved drift stop i længere tid kan forhindres

                                                                                   BD21295_De-montage samt montage af de roterende emner kan undgås

                                                                                   BD21295_Levetiden for lejerne kan forlænges

                                                                                   BD21295_Revner i konstruktionen og fundamentet kan forhindres.

 

                                                                                   Afbalanceringen kan foretages i både 1 og 2 planer afhængig af opgavens art.

                                                                                   Nødvendig dokumentation udskrives på stedet, og rapportering foretages efter alle opgaver.

 

                                                                                   Opgaverne starter og slutter med en måling af vibrationsniveauet, så forbedringen kan dokumenteres.