blad                      Tecvent A/S                      Lydmålinger

           Produkter                           Service                       Tjenesteydelse

 

 

TECVENT foretager lyd målinger incl. frekvensanalyse på givne steder i samarbejde med kunden. Forslag til forbedringer gives gerne i tilfælde hvor det findes nødvendigt.

 

                                            Lyd målingerne foretages med måleudstyr type Brüel & Kjær, 2238 Mediator.