blad                    Tecvent A/S                               Optimering

           Produkter                           Service                       Tjenesteydelse

 

 

 

 

                                                                                     TECVENT foretager lufttekniske målinger der kan omfatte måling af tryk, luftmængde, lufthastighed, temperatur etc. til bestemmelse af konditioner for en given ventilator.

                                                                                     I mange tilfælde er der energi at spare ved at ændre ældre ventilatorer eller udskifte dem helt. Følgende formel anvendes til at udregne virkningsgraden:

 

                                                                                     Q · Ps · 100

                                                                           0 =           Pv

 

                                                                                     hvor

 

                                                                                     0 = virkningsgraden i %,

                                                                                    Q = luftmængden i m3/s,

                                                                                    Ps = tryk stigningen i Pa, (enten total trykket eller statisk tryk)

                                                                                    Pv = motor effektforbruget i W.

 

                                                                                    Efter hver opgave udføres der en skriftlig rapport med forslag til eventuelle forbedringer.