blad                  Tecvent A/S                        Vedligeholdelse

           Produkter                           Service                       Tjenesteydelse

 

 

                                                                                         TECVENT udfører vedligeholdelse af ventilatorer på stedet. Ved hjælp af diverse måleudstyr og erfarne montører

                                                                                         sikres det at opgaven udføres tilfredsstillende.

                                                                                         Indgåelse af service kontrakter sikrer at ventilatorerne altid er i god stand imellem driftstop så unødvendige havarier kan forhindres.